εισαγωγή

 

 

.........   Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι θεωρούσαν τις ασθένειες "θεόσταλτες τιμωρίες". Γι' αυτό και η θεραπεία που προσέφερε ο κατ' εξοχήν θεραπευτής θεός Ασκληπιός είχε έντονο το θαυματουργό στοιχείο. Η μεγάλη εμπειρία από τη συγκέντρωση ασθενών στα Ασκληπιεία βοήθησε σημαντικά στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης, ενώ το κύρος των θεραπευτών ήταν τέτοιο που τους θεωρούσαν απογόνους και συνεχιστές των θεών.

Οι θεραπείες στα ιερά στηρίζονταν στην πρακτική ιατρική.

Ορκος του ΙπποκράτηΟρκος του ΙπποκράτηΑν και μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία πολλές ασθένειες, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη φύση και τα αίτιά τους.

     Τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Μέχρι τότε η προσφερόμενη ιατρική ήταν μία σύνθεση ονειρομαντείας, βοτανοθεραπείας, μαγείας και θρησκευτικών τελετών. Σ' εκείνη τη χρονική περίοδο η συνεισφορά του Ιπποκράτη ήταν αυτή που “την ιατρική από τέχνης εις επιστήμην ανήγαγεν” όπως έγραψε ο Γαληνός επτά αιώνες αργότερα.

    Μαζί με την ιατρική είχε αρχίσει και η τέχνη της χειρουργικής. Στους επόμενους αιώνες εξελίσσεται και προσφέρει θεραπείες σε ασθένειες που ήταν δυσίατες και ενίοτε θανατηφόρες. Η πρόοδος της χειρουργικής ακολουθούσε πάντα την εξέλιξη της τεχνολογίας. Έτσι ενώ τους προηγούμενους αιώνες έκανε βήματα προόδου, τα τελευταία χρόνια κάνει άλματα. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και η ρομποτική χειρουργική στην καθημερινή χειρουργική πράξη έχουν αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση των χειρουργικών παθήσεων.

   Πάνω όμως από τις όποιες εξελίξεις και νέες τεχνολογίες  για το γιατρό-χειρουργό θα πρέπει να βρίσκεται ο Ασθενής. Επειδή στην ιατρική δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς, ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό και διαφορετικό και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η σχέση χειρουργού – ασθενή είναι μια “ιερή” σχέση. Το να υποβληθεί ένας άνθρωπος σε μια χειρουργική επέμβαση είναι ένα σημαντικό βιωματκό γεγονός που του δημιουργεί ερωτήματα, αμφιβολίες και κυρίως άγχος. Πόσο μάλλον αν από την επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται και η επιβίωσή του. Ο ασθενής γενικά είναι επιφυλακτικός στο ν' αποδεχθεί το πρόβλημα υγείας του και συχνά αρνείται τη σοβαρότητά του. Γι' αυτό απαιτείται μια αυστηρή διαπροσωπική σχέση με ειλικρινή και σωστή πληροφόρηση από το χειρουργό έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο φόβος. Οι εξηγήσεις του γιατρού καθησυχάζουν, μειώνουν το άγχος και την αγωνία του ασθενούς και προσφέρουν, με σαφή δεδομένα και λογική, τη δυνατότητα αντικειμενικού ελέγχου της πραγματικότητας.  

UA-54622974-1